Handels vilkår (dansk)

Betaling

Kræss modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, Mobilepay, VISA Electron, Mastercard og JCB.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. moms.

Kræss bruger en godkendt betalingsserver (DIBS), der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Levering

Vi leverer med GLS til pakkeshop eller privatadresse.

Fragtprisen starter fra 19.- kr. men kan variere i forhold til vægt og størrelse. Vi har fri fragt ved køber over 499.- kr. inkl. moms (gælder ikke større rammer). Enkelte varer kan ikke leveres, men kan kun afhentes i vores butik.

Du kan finde mere information om fragt, leveringstid og priser her.

Kræss bruger GLS som leverandør af produkter købt i webshoppen. Din ordre pakkes og sendes med GLS senest kl. 18.00 dagen efter din ordreafgivelse. Leveringstiden i Danmark fra pakken er sendt er normalt 1-4 hverdage. Leveringstiden i Europa er normalt 2-5 hverdage. Leveringstiden er resten af verdenen er op til 20 dage.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet/ydelsen.

Kræss vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering
Rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:

Kræss
Blågårdsgade 17A
2200 KBH N

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Der gives 30 dages fuld returret på varer købt i vores Webshop.
Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.

Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

30 dages fortrydelsesret ved køb i vores fysiske butik

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 30 efter købet og fra fortrydelsen. Du kan kun returnere varer som ikke har synlige brugsspor, er taget i brug eller har skader som betyder at den ikke længere er salgsbar.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Fortrydelsesret ved online køb

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 30 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 30 dage efter returnere forsendelsen.

Meddelelsen skal gives pr. mail på mere@kraess.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Vi sender vil sende dig et returlabel som du skal printe og bruge til at sende pakken retur med GLS.

Du kan også vælge at benytte vores standard fortrydelsesformular. Du skal sende den som en vedhæftet fil til vores mail. Den finder du herhttps://kraess.dk/wp-content/uploads/2019/12/kraessfortrydelseformular.docx

Varens stand, når du sender den retur efter online køb

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Klagemuligheder – oversigt og links

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: mere@kraess.dk

Trading conditions (english)

Here you can find information about rates for shipping outside Denmark.

Payment

Kræss receives payment with Dankort / VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard and JCB.All amounts are in DKK. Danish kroner and is incl. VAT.

Kræss uses an approved payment server (DIBS) that encrypts all your card information with SSL (Secure Socket Layer) protocol. This means that you cannot read your information.

Delivery

We deliver with GLS.

Kræs uses GLS as a supplier of products purchased in the webshop. Your order will be packaged and shipped with GLS no later than 18.00 p.m. the day after your order is placed. The delivery time in Denmark from the shipment is usually 1-4 business days. Delivery time in Europe is usually 2-5 business days. The delivery time is the rest of the world is up to 30 days.

Warrenty

A 2-year warranty is granted under the Purchase Act. Our right of complaint applies to defects in material and/or fabrication

The complaint does not apply to errors or damage caused by incorrect use of the product/service.

Kræss will cover return costs to a reasonable extent.

Upon return

Inquiry and complaints are sent to:

Kræss
Blågårdsgade 17A
2200 KBH N

Reimbursement

If there is a refund, please send your bank details so we can transfer the agreed amoun

Cancellation

30 days full return policy is given for goods purchased in our Webshop.
The period is counted from the day you receive the order.

You will have to pay return costs yourself.

Cancellation must be reported to us within 30 days of purchase and from the cancellation you must return within 30 days after the shipment.

The notification must be given per. email at mere@kraess.dk. In the notice you must clearly indicate to us that you wish to exercise your right of withdrawal.

You can also choose to use our standard cancellation form and send by return. You can find it here: https://kraess.dk/wp-content/uploads/2019/12/kraessfortrydelseformular.docx

The condition of the item when you return it

You are only liable for any deterioration in the value of the product due to handling other than what is necessary to determine the nature, properties and manner of operation of the product. In other words – you can try the item in the same way as if you tried it in a physical store.

If the item is tried in addition to what is described above, we consider it used, which means that upon cancellation of the purchase you will only receive part or none of the purchase amount, depending on the trade value of the item.

In order to receive the full purchase amount, you must do the same as you can in a physical store. You may try the item, but do not use it for real use.

Complaints – overview and links:
If you have a complaint about a product purchased in our Webshop, a complaint can be sent to:

The Competition and Consumer Agency’s Center for Complaints
Carl Jacobsens Road 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

If you are a consumer domiciled in another EU country, you can state your complaint in the EU Commission’s online complaint platform.

The platform can be found here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
If you make a complaint here, you must state our E-mail address: mere@kraess.dk